Запитване за кетъринг

Запитване за кетъринг

Място: (моля, опишете населено място, местност, обществена сграда или друго кратко описание):

Контакти

гр. Велико Търново, ул. Сава Пенев 1

Резервации:
GSM: 0886 05 65 65
Факс: 062 603850
E-mail: hotel.premier@abv.bg

Маркетинг, продажби и организирано настаняване:
GSM: 0886 07 67 67
E-mail: office@hotelpremier-bg.com

Ресторант и кетъринг:
GSM: 0886 07 87 87
E-mail: hotel.premier@abv.bg