Обратна връзка за проведено събитие

Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 01
Конферентни зали 360° изглед
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 02
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 03
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 04
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 05
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 06
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 07
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 08
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 09
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 10
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 11
Конферентни зали Хотел Премиер Велико Търново 12

Обратна връзка за проведено събитие

Как бихте оценили комуникацията с екипа на хотел „Премиер“ на етап организация на Вашето събитие? (1 - много лоша, 5 - отлична)

Как бихте оценили работата на екипа на хотел „Премиер“ на етап протичане на Вашето събитие? (1 - много лоша, 5 - отлична)

Как бихте оценили качеството на предоставените условия за настаняване? (1 - много лоши, 5 - отлични)

Как бихте оценили качеството на предоставяната храна и напитки? (1 - много лоши, 5 - отлични)

Как бихте оценили конферентните услуги на хотел „Премиер“? (1 - много лоши, 5 - отлични)

Бихте ли препоръчали хотел „Премиер“ като партньор в организирането на събития?

Бихте ли организирали следващо събитие отново в хотел „Премиер“?

Моля, оставете Вашите препоръки, мнение, забележки към хотел „Премиер“: